Làm sao để đem sức mạnh của người Việt thời chiến vào thời bình?

Khi của cải đầy đủ hơn, lớp người thời chiến đã gần như mất hết, đó chính là lúc xã hội bắt đầu phân cấp mạnh mẽ. Lúc này mọi người không còn chia sẻ các giá trị và lý tưởng chung với nhau…

Tags: , ,

Làm sao để doanh nghiệp nhà nước không còn bỏ mặc lợi ích người dân?

Thật khó tưởng tượng một doanh nghiệp nhà nước với những ưu đãi hỗ trợ lớn như EVN lại cố tình hạch toán sai cả ngàn tỷ đồng để né thuế, đồng thời tạo ra áp lực giả để tăng giá điện với người dùng điện.

Tags: ,