Tham nhũng ở Việt Nam dưới góc nhìn tâm lý xã hội

Tham nhũng ở Việt Nam dưới góc nhìn tâm lý xã hội

Ở “Tây” tham nhũng không “dày đặc” và không “phổ biến” như ở ta. Bất kỳ ngành nào, công việc nào, cứ có quyền, có tiền y như rằng có tham nhũng. Đến chuyện ủng hộ lũ lụt cho đồng bào, tiền Tết cho người nghèo, vậy mà cũng bớt xén, ăn chặn…

Tags: ,

Bộ máy lãnh đạo và hội chứng: ‘Ai cho phép chú tài hơn anh?’

Bộ máy lãnh đạo và hội chứng: ‘Ai cho phép chú tài hơn anh?’

Chỉ có người tài mới hiểu được người tài, dùng được người tài và ngược lại, kẻ dốt nát không chỉ không hiểu nổi mà hoàn toàn có thể còn hãm hại nhân tài. Cần loại trừ tư tưởng nhỏ nhen, kèn cựa, ghen ghét ra khỏi guồng máy lãnh đạo.

Tags: