Hồ Chủ tịch: ‘Phải học dân để giúp mình thêm liêm khiết, công bằng’

Hồ Chủ tịch: ‘Phải học dân để giúp mình thêm liêm khiết, công bằng’

Giữa năm 1950, Chính phủ cho phép mở Hội nghị học tập cho cán bộ cao cấp, trung cấp của ngành Tư pháp. Hồ Chủ Tịch sốt sắng nhận đến giảng bài “vỡ lòng” cho anh em về vấn đề: “Pháp luật, Pháp quyền là gì?”.

Tags: , ,