Hiểm họa cho đất nước khi quan chức ‘sổ lồng’ kiểm soát quyền lực

Hiểm họa cho đất nước khi quan chức ‘sổ lồng’ kiểm soát quyền lực

Hành vi phạm tội của các quan chức trong đại án Việt Á gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, tài sản, thậm chí gián tiếp khiến sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống xã hội tại nhiều địa phương bị đình trệ.

Tags: ,

Về cơ chế đảng phái chính trị, tổ chức xã hội tham gia kiểm soát quyền lực ở một số nước

Về cơ chế đảng phái chính trị, tổ chức xã hội kiểm soát quyền lực ở một số nước

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Việt Nam phải đổi mới chính trị, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có hiệu quả.

Tags: , , ,

Bàn về ‘nhà nước liêm chính’

Bàn về ‘nhà nước liêm chính’

Nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế. 

Tags: , ,