Gợi mở hai mô hình chính sách cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Gợi mở hai mô hình chính sách cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Để thực hiện tốt và hiệu quả các định hướng ưu tiên phát triển bền vững nền kinh tế thì việc nghiên cứu, tham khảo các mô hình  chính sách phát triển bền vững ở các nước là hết sức cần thiết. 

Tags: ,

Auto Draft

Làn sóng thử nghiệm và tham vọng công nghệ của Trung Quốc

Khi đã có đủ điều kiện thị trường và kết nối quốc tế, Trung Quốc thực hiện bước thứ ba, giải phóng làn sóng nguồn lực gồm vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, các kỹ sư được đào tạo và sức mạnh hành chính.

Tags: , ,

Các mô hình kinh tế tuần hoàn: Cơ hội định hướng phát triển cho Việt Nam

Các mô hình kinh tế tuần hoàn: Cơ hội định hướng phát triển cho Việt Nam

Để giải quyết nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường, Việt Nam cần phải thay đổi cách tiếp cận chuyển đổi từ các mô hình “kinh tế tuyến tính” sang “kinh tế tuần hoàn”.

Tags: ,

Bức tranh toàn cảnh về vấn đề tài nguyên, môi trường biển thế giới

Bức tranh toàn cảnh về vấn đề tài nguyên, môi trường biển thế giới

Nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động đã cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia.

Tags: , , ,

Con người đang tự đẩy mình đến nguy cơ diệt vong như thế nào?

Con người đang tự đẩy mình đến nguy cơ diệt vong như thế nào?

Chỉ nhìn vào thành phố Hà Nội – Thủ đô được coi là văn minh của nước Việt, cũng đã thấy rõ điều đó. Ô nhiễm rác thải, nước thải, ô nhiễm bụi, tiếng ồn bủa vây cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tags: , ,