4 điều quan trọng Việt Nam có thể học từ Nhật Bản

4 điều quan trọng Việt Nam có thể học từ Nhật Bản

Nhật Bản là một tấm gương, chúng ta học Nhật Bản để phát triển, và hơn thế, xây dựng mối quan hệ tốt với Nhật Bản chính là một trong những yếu tố giúp chúng ta cân bằng với các quan hệ quốc tế quan trọng và khó khăn khác trong khu vực.

Tags: ,

4 bài học phát triển kinh tế cho Việt Nam từ đất nước Israel

4 bài học phát triển kinh tế cho Việt Nam từ đất nước Israel

“Chúng tôi khởi nghiệp rất nhiều, nhưng chúng tôi không thành công trong việc biến các công ty khởi nghiệp trở thành một công ty khổng lồ. Các công ty đã bị mua lại và rất nhiều người có trí tuệ của chúng tôi đã rời Israel”.

Tags: , ,

Những điều cần biết về mô hình Think Tank

Những điều cần biết về mô hình Think Tank

Người ta cho rằng, tỷ lệ quyết sách sai lầm tại các nước phát triển ở phương Tây khá thấp, đó là do phương Tây tận dụng được các Think Tank, một loại hình tổ chức có tính chất tư vấn hiến kế cho tầng lớp lãnh đạo quốc gia.

Tags: ,


Khái niệm ‘nghèo đa chiều’, ‘nghèo bền vững’ và câu chuyện Việt Nam

Khái niệm ‘nghèo đa chiều’, ‘nghèo bền vững’ và câu chuyện Việt Nam

Nghèo đói không hẳn chỉ là đói ăn, thiếu uống, hoặc thiếu các điều kiện sống, sinh hoạt khác mà nghèo đói còn được gây ra bởi các rào cản về xã hội và các tác nhân khác…

Tags: , ,

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á

Giáo dục là điều kiện cần thiết giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách về công nghệ với các nước phát triển. Chính sách giáo dục cần xem xét các khía cạnh phi tài chính, phi kinh tế: bảo tồn văn hóa, liên kết xã hội.

Tags: , ,

Kinh tế tri thức và thực hiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Kinh tế tri thức và thực hiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Kinh tế tri thức đang tác động ngày càng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị và quan hệ quốc tế) của đời sống nhân loại. Sự tác động này báo hiệu một bước ngoặt phát triển, làm cho thế kỷ 21 sẽ ngày càng khác với thế kỷ 20.

Tags: ,