Luật về trí tuệ nhân tạo và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc

Luật về trí tuệ nhân tạo và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc

Đây có thể là một trong những đạo luật đầu tiên trên thế giới về AI và sẽ có tác động rất lớn đến chính sách, pháp luật toàn cầu nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến AI.

Tags: , , ,