Kinh tế học đổi mới – học thuyết chi phối chính sách khoa học – công nghệ thế kỷ 21

Kinh tế học đổi mới – học thuyết chi phối chính sách khoa học – công nghệ thế kỷ 21

Vai trò của khoa học – công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế đã được phản ánh qua quá trình tiến hóa của các học thuyết kinh tế chi phối chính sách ở những nền kinh tế lớn.

Tags: , ,

Kinh tế tri thức và sự thay đổi vận mệnh một quốc gia

Kinh tế tri thức và sự thay đổi vận mệnh một quốc gia

“Nền kinh tế tri thức” thực chất chính là một cuộc chuyển đổi lớn lao, mạnh mẽ về phương thức sản xuất, trong đó hiểu biết của loài người về mọi phương diện đang tăng lên theo cấp số nhân…

Tags: , ,

Kinh tế tri thức và thực hiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Kinh tế tri thức và thực hiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Kinh tế tri thức đang tác động ngày càng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị và quan hệ quốc tế) của đời sống nhân loại, làm cho thế kỷ 21 sẽ ngày càng khác với thế kỷ 20.

Tags: ,