Về sự giác ngộ khi đọc sách

Việc đọc sách và sự giác ngộ của trí tuệ con người

Cái “ranh giới giác ngộ” khi đọc sách là một bức vách bằng kính, nhìn thì trong suốt nhưng nhiều khi không đi qua được. Có nhiều người đọc rất nhiều mà cuối cùng không hiểu, không ngộ ra được, đi qua cái tủ kính mà không vào trong đó được.

Tags: ,

Kinh tế tri thức và sự thay đổi vận mệnh một quốc gia

Kinh tế tri thức và sự thay đổi vận mệnh một quốc gia

“Nền kinh tế tri thức” thực chất chính là một cuộc chuyển đổi lớn lao, mạnh mẽ về phương thức sản xuất, trong đó hiểu biết của loài người về mọi phương diện đang tăng lên theo cấp số nhân…

Tags: , ,

Trả lời câu hỏi: Trí thức là gì?

Trả lời câu hỏi: Trí thức là gì?

Hình mẫu và khái niệm về trí thức chỉ có thể xuất hiện khi xã hội với một cấu trúc chặt chẽ được hình thành, tức là khi con người rời bỏ đời sống hoang dã để tập hợp lại với nhau, hình thành nên những cộng đồng người…

Tags: , ,

Việt Nam cần một phong trào Bình dân học vụ mới

Việt Nam cần một phong trào Bình dân học vụ mới

Kỳ tích của Bình dân học vụ 1945 là trang bị nội lực tri thức cho dân tộc để chuẩn bị vào cuộc chiến giành độc lập lâu dài. “Cuộc chiến” của 78 năm sau là sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu, với công nghệ là vũ khí chủ đạo.

Tags: , ,