Trải lòng của một con nghiện thể loại sách ‘phát triển bản thân’

Trải lòng của một con nghiện thể loại sách ‘phát triển bản thân’

Giống như các loại ma túy, sau khi cảm giác phê đã qua, trong tôi chỉ còn lại cảm giác hoang mang và lạc lõng. Cuộc sống thực vẫn tiếp tục trôi đi, để lại những cuốn sách self-help và những giác ngộ ảo tưởng của tôi.

Tags: ,


Sao bạn còn chưa tống hết đống sách ‘đắc nhân tâm’ ra khỏi giá sách?

Sao bạn còn chưa tống hết đống sách ‘đắc nhân tâm’ ra khỏi nhà?

Phải chăng trước khi “được lòng người”, đầu tiên chúng ta nên trả lời câu hỏi: Ta là ai và tại sao ta lại cần phải “kiểm soát” được cảm xúc, suy nghĩ, hành động… của ai đó?

Tags: , , ,