Tình yêu sách và ngoại ngữ của nhà cách mạng Vladimir Ilyich Lenin

Tình yêu sách và ngoại ngữ của nhà cách mạng Vladimir Ilyich Lenin

Sinh thời, Lenin nổi tiếng là người ham đọc sách. Người ta thường hay nhắc lại câu nói của ông: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.”

Tags: , , ,

Thích khoe sách: Một căn bệnh tâm thần bái vật

Thích khoe sách: Một chứng bệnh tâm thần bái vật

Dù bạn mua sách để đọc hay chỉ để khoe, khoe sách vẫn là chuyện cá nhân bạn, và không chỉ riêng bạn mà rất rất nhiều người cũng khoe sách với lí do tự do cá nhân; do đó khoe sách là một việc tưởng rất đỗi vô hại…

Tags: , ,

Làm thế nào để xây dựng thói quen đọc sách ở trẻ em?

Làm thế nào để xây dựng thói quen đọc sách ở trẻ em?

cha mẹ là hình mẫu tốt nhất để trẻ noi theo. Nếu cha mẹ thường xuyên đọc, trẻ sẽ cảm thấy đó là hoạt động thú vị và làm theo. Điều quan trọng cần lưu ý là hoạt động đọc không nhất thiết phải liên quan những cuốn sách.

Tags: , ,