Hitler và Mein Kampf: Đằng sau một cuốn sách ‘ác ma’

Hitler và Mein Kampf: Đằng sau một cuốn sách ‘ác ma’

Nguyên bản Mein Kampf dày 688 trang, những trang viết mà mục đích ban đầu đơn thuần chỉ để bày tỏ những quan điểm cá nhân, sự hằn học… của “tay viết nghiệp dư”, một kẻ nổi loạn thất bại, một tên tù chính trị bị kết tội phản quốc…

Tags: , ,


Cú lừa Đức quốc xã ngoạn mục của nhà sinh học Do Thái

Vụ cấp vắc-xin “dởm” cho những tên lính phát-xít ở chiến trường, đồng thời chuyển vắc xin “xịn” cho những người Do Thái sống tại các trại tập trung của Đức quốc xã được coi là một trong những cú lừa ngoạn mục nhất trong Thế chiến II.

Tags: , ,