Mathias Rust: Gã ‘trẻ trâu’ làm 300 sỹ quan Liên Xô mất chức

Mathias Rust: Gã ‘trẻ trâu’ làm 300 sỹ quan Liên Xô mất chức

Năm 1987, một thanh niên người Đức đã điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ hạ cánh an toàn xuống Quảng trưởng Đỏ sau khi xuyên thủng hệ thống phòng không được đánh giá là nghiêm mật nhất thế giới của Liên Xô,  trước sự sững sờ của cả thế giới.

Tags: ,