Nhìn lại tội ác lịch sử của bè đảng NATO ở Nam Tư năm 1999

Nhìn lại tội ác lịch sử của bè đảng NATO ở Nam Tư năm 1999

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina thuần túy là một phiên bản có nhân tính hơn của những gì mà đế quốc Mỹ và đồng bọn đã thực hiện ở đất nước Nam Tư năm 1999.

Tags: , , , , , ,