Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa, từ sự xuất hiện của nó song hành với dân tộc, bản chất của nó như bản chiếu rộng của con người, sự tồn tại của nó như hành động của con người đến việc tại sao độc lập là không có gì quý hơn.

Tags: , ,

Góc nhìn quốc tế: Việt Nam đang theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản?

Góc nhìn quốc tế: Việt Nam đang theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản?

Trong một thời gian dài Việt Nam đã bị giới cánh tả quốc tế chỉ trích vì “từ bỏ nguyên lý chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx-Lenin để ủng hộ chủ nghĩa tư bản”.

Tags: , , ,

Chủ nghĩa tư bản và chiến tranh: Những người lính chỉ là nạn nhân

Chủ nghĩa tư bản và chiến tranh: Những người lính chỉ là nạn nhân

Mỗi khi nước Mỹ tham gia chiến tranh, những người lính đều được tuyên dương như những người hùng vì đã có sự hy sinh lớn lao cho lợi ích “của quốc gia”.

Tags: , , , , ,

Bẻ gẫy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Bẻ gãy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Các thế lực thù địch dưới mọi hình thức đã ra sức công kích, xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười bằng luận thuyết cho rằng cuộc cách mạng này là “một sai lầm của lịch sử”…

Tags: , , ,

Cách mạng Tháng Mười con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Tags: , , ,

Những diễn biến chính của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Ngày 7/11/1917, tiếng súng của chiến hạm Rạng Đông đã tuyên bố với toàn nhân loại về một kỷ nguyên mới, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã ra đời.

Tags: , , , ,