Cách tiếp cận Marxist về biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường

Cách tiếp cận Marxist về biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường

Mối quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản và môi trường là mâu thuẫn thứ hai của chủ nghĩa tư bản, một mâu thuẫn có ý nghĩa ngang bằng giữa tư bản và lao động.

Tags: , , ,

Chủ nghĩa xã hội và bài học từ nền nông nghiệp của CHDCND Triều Tiên

Chủ nghĩa xã hội và bài học từ nền nông nghiệp của CHDCND Triều Tiên

Việc xem xét lại vấn đề lương thực của CHDCND Triều Tiên có liên quan đến tương lai của chủ nghĩa xã hội cũng như nhiệm vụ cung cấp lương thực cho thế giới nói chung.

Tags: , , ,

Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 qua cái nhìn của một học giả Mỹ

Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 qua cái nhìn của một học giả Mỹ

Chủ nghĩa xã hội đã trở lại. Trong nhiều thập kỷ qua, cụm từ này bị coi là một nỗi xấu hổ – một sự thất bại bị coi thường và là tàn tích của một thời đã qua. Điều này giờ không còn đúng nữa.

Tags: , ,

Marx vẫn sống, sống một cách mãnh liệt  trong thời đại của chúng ta

Marx vẫn sống, sống một cách mãnh liệt trong thời đại của chúng ta

Bất chấp những cuộc tấn công liên tục nhằm bóp méo và tầm thường hóa Marx, người ta vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng, tư tưởng của ông đã và vẫn tiếp tục thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại.

Tags: , ,

Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa làm rõ và xác lập mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi.

Tags: , , ,