Nhận diện hình thái chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây

Nhận diện hình thái chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây

Từ thập niên 1950 đến nay, đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh ủy nhiệm do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Điển hình là Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (1961-1965) trong chiến tranh Việt Nam.

Tags: , , , ,

Chia rẽ sắc tộc – hệ lụy dai dẳng mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Chia rẽ sắc tộc: Âm mưu thâm độc và hệ lụy mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Có đủ sự tinh khôn và trải nghiệm trong các vấn đề dân tộc và thuộc địa, bọn thực dân đã khoác lên khái niệm “thượng” màu sắc phân biệt sắc tộc. Một hành động đầy man rợ…

Tags: , , ,

Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Mấy vấn đề về củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Bên cạnh kết quả đạt được, Tây Nguyên vẫn là địa bàn kinh tế – xã hội phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; quốc phòng, an ninh tuy “yên nhưng chưa ổn”, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Tags: , ,

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở Tây Nguyên

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bất ổn ở Tây Nguyên

Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh, là một trọng điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, ly khai.

Tags: , ,

Về một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ nhằm vào Ukraina

Về một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ nhằm vào Ukraina

Ukraina đã sụp đổ và bị chuyển hóa theo đúng ý đồ của Mỹ. Kết quả của cuộc xâm lược là sự ra đời một xã hội mà trong đó chỉ những người căm thù Nga mới có thể được coi là người Ukraina thực sự.

Tags: , , , , ,

Những điều cần biết về hình thái ‘Chiến tranh phi quy ước’ của phương Tây

Những điều cần biết về hình thái ‘Chiến tranh phi quy ước’ của phương Tây

“Chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh mới, được Mỹ và các nước phương Tây thực hiện để lật đổ chính quyền đương nhiệm một số nước không theo “quỹ đạo” của họ.

Tags: , ,

Bộ máy tuyên tryền của phương Tây khốn nạn đến mức độ nào?

Bộ máy tuyên truyền của phương Tây khốn nạn đến mức độ nào?

Một điều kiện tiên quyết dẫn đến sự thành công của hệ thống tuyên tryền Âu – Mỹ là phương Tây sở hữu gần như tất cả các kênh truyền thông lớn và hệ thống chia sẻ toàn cầu của nó.

Tags: , ,