Tiếp tục bàn về bản chất của cuộc xung đột Nga – Ukraina

Tiếp tục bàn về bản chất của cuộc xung đột Nga – Ukraina

Với việc lính Azov vẫy cờ trắng đầu hàng, chuyện phía Ukraina tuyên truyền rằng những chiến binh của họ đã “hoàn thành nhiệm vụ” và được “sơ tán” khỏi Azovstal chỉ càng làm đậm thêm trò hề trong cuộc chiến này.

Tags: , , , ,

Không thể chối cãi về bản chất chiến tranh ủy nhiệm của xung đột Ukraina

Không thể chối cãi về bản chất chiến tranh ủy nhiệm của xung đột Ukraina

Thường dân Ukraina là nạn nhân, là con tin của cuộc chiến. Trong khi đó, lực lượng quân đội chính quy và lực lượng bán vũ trang Ukraina chính là những kẻ “Đánh thuê một nửa” của NATO ngay trên đất nước mình.

Tags: , , ,

Một số quan điểm về chiến lược của các bên trong xung đột Nga – Ukraina

Một số quan điểm lý giải bản chất của cuộc xung đột Nga – Ukraina

Cuộc xung đột Nga – Ukraina về cơ bản có thể được lý giải từ hai góc độ. Thứ nhất là từ góc độ chủ nghĩa hiện thực chính trị. Thứ hai là từ góc độ chủ nghĩa kiến tạo và chủ nghĩa tự do.

Tags: , , , ,

Xung đột Ukraina là diễn biến cuối cùng trong ‘sự tan rã kéo dài’ của Liên Xô

Xung đột Ukraina là diễn biến cuối cùng trong ‘sự tan rã kéo dài’ của Liên Xô

Khi xung đột bùng nổ giữa hai quốc gia từng là anh em trong Liên bang Xô viết, giới nghiên cứu nhìn lại quá trình tan rã của Liên Xô và mối liên hệ với diễn biến địa chính trị hiện nay.

Tags: , , , , ,