‘Euromaidan’ và quá trình biến Ukraina thành thuộc địa của Phương Tây

‘Euromaidan’ và quá trình biến Ukraina thành thuộc địa của Phương Tây

“Euromaidan” đã biến Ukraina thành thứ vũ khí trong cuộc đấu tranh hiện sinh của Phương Tây với Nga bằng cái giá là sinh mạng của hàng trăm ngàn công dân Ukraina và những số phận đổ vỡ của hàng triệu người.

Tags: , , ,

Lịch sử của phương Tây là lịch sử của sự giết chóc, bành trướng, cướp bóc và bóc lột

Lịch sử của Phương Tây là lịch sử giết chóc, bành trướng, cướp bóc và bóc lột

Sự thịnh vượng của Phương Tây ở một mức độ lớn đã đạt được là nhờ sự cướp bóc các thuộc địa trong suốt nhiều thế kỷ. Lịch sử của Phương Tây về thực chất là biên niên sử của sự bành trướng vô hạn.

Tags: ,