Ký ức về trận đại hồng thủy ở Huế năm 1999

Ký ức về trận đại hồng thủy ở Huế năm 1999

Cơn đại hồng thủy đã đi qua được tròn 20 năm, và Việt Nam vẫn đang đương đầu với những biểu hiện cực đoan mới của biến đổi khí hậu. Liệu chúng ta có rút ra được điều gì để những ký ức đau buồn như trên không phải xảy ra thêm một lần nữa?

Tags: ,

Biến đổi khí hậu: Thách thức quá lớn cho các đô thị Việt Nam

Biến đổi khí hậu: Thách thức quá lớn cho các đô thị Việt Nam

Chưa bao giờ các đô thị lại đứng trước nhiều thách thức như lúc này. Mưa lũ, bão lớn, triều cường… tất cả, đang đòi hỏi cần một nghiên cứu nghiêm túc tầm quốc gia và quốc tế cho các đô thị Việt Nam.

Tags: ,


Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Các cuộc thảo luận về hành động khí hậu thường chỉ tập trung vào năng lượng, công nghiệp và giao thông. Tuy nhiên, đất đai cũng quan trọng không kém, xét cả trong vai trò là một nguồn phát thải khí nhà kính và giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu.

Tags: , ,

Cây xanh, mặt nước và môi trường đô thị thời biến đổi khí hậu

Cây xanh, mặt nước và môi trường đô thị thời biến đổi khí hậu

Cây xanh, mặt nước trong đô thị góp phần quan trọng chống “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị”, là một trong các giải pháp quan trọng trong phong trào Công trình xanh và Đô thị xanh đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới gần 30 năm nay.

Tags: , ,

Biến đổi khí hậu không phải ‘quả bom nổ chậm’: Nó đã nổ tung rồi

Biến đổi khí hậu không phải ‘quả bom nổ chậm’: Nó đã nổ tung rồi

Thế giới trải qua một tháng 6 nóng nhất trong vòng 140 năm; Châu Âu đang vật lộn với mùa Hè nóng nhất trong lịch sử; Gần 200 triệu người Mỹ đối mặt với đợt nắng “thiêu đốt”…, đó không còn là những lời cảnh báo mà đang thực sự diễn ra.

Tags: