Tương lai nào cho tham vọng của Trung Quốc về băng cháy ở Biển Đông?

Tương lai nào cho tham vọng của Trung Quốc về băng cháy ở Biển Đông?

Trung Quốc đã không ngừng thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và tiến tới khai thác băng cháy trên Biển Đông – nguồn năng lượng có thể đáp ứng gần 150 năm nhu cầu năng lượng của nước này

Tags: , , ,

Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên năng lượng và khoáng sản

Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên năng lượng và khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của loài người và khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản có tác động mạnh mẽ đến môi trường sống.

Tags: , , ,


Chính sách năng lượng Nhật Bản: Xác định cấu trúc điện năng tương lai

Chính sách năng lượng Nhật Bản: Xác định cấu trúc điện năng tương lai

Một cơ cấu cung cầu điện năng nhiều lớp, đa dạng và linh hoạt, trong đó năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân là hai thành tố quan trọng, sẽ mang lời giải cho bài toán năng lượng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 của Nhật Bản.

Tags: ,