Frei Otto và cuộc kết hôn giữa kiến trúc với sinh học

Frei Otto và cuộc kết hôn giữa kiến trúc với sinh học

Frei Otto là một kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu nổi tiếng người Đức. Ông theo đuổi việc sử dụng cấu trúc nhẹ, và điều này được coi như một sự phản ứng chống lại sự hoành tráng của kiến trúc của Đệ tam Đế chế (Đức quốc xã).

Tags: ,

Những xu hướng lớn của kiến trúc sinh thái trên thế giới

Những xu hướng lớn của kiến trúc sinh thái trên thế giới

Trong quá trình phát triển của mình, kiến trúc sinh thái đã đi từ những tư tưởng sơ khai, giản dị hướng tới giải quyết mối quan hệ giữa con người, kiến trúc và thiên nhiên, lấy con người làm trung tâm.

Tags: , , ,