Alexander chinh phục Ấn Độ: Cuộc chiến không vinh quang

Alexander Đại đế chinh phục Ấn Độ: Cuộc chiến không vinh quang

Cuộc viễn chinh Ấn Độ của Alexander Đại đế thường được miêu tả như đỉnh cao của khát vọng chinh phục. Nhưng thực tế thì cũng chẳng vinh quang tới mức đấy.

Tags: , , , ,