Tài dụng binh kiệt xuất của Alexander Đại đế trong trận Gaugamela

Tài dụng binh kiệt xuất của Alexander Đại đế trong trận Gaugamela

Sự cai trị của Ba Tư với tư cách là một đế quốc đã chấm dứt bởi một chiến lược gia vĩ đại kiêm nhà quân sự tài giỏi bậc nhất trong lịch sử thế giới: Alexander Đại đế.

Tags: , , , ,

Vẻ đẹp của nền mỹ thuật Hy Lạp cổ đại

Cảm nhận vẻ đẹp của nền mỹ thuật Hy Lạp cổ đại

Trong mọi thời kỳ, những nhà lý luận nghệ thuật, nhà nghiên cứu lịch sử và khảo cổ đều ca ngợi mỹ thuật Hy Lạp cổ đại chính là thời kỳ hoàng kim của các thể loại hội họa trong buổi đầu văn minh nhân loại.

Tags: , , , ,