Những nghiên cứu khoa học vô nhân tính trong lịch sử nhân loại

Những nghiên cứu khoa học vô nhân tính trong lịch sử nhân loại

Bên cạnh những nghiên cứu khoa học chân chính, có nhiều đóng góp cho nhân loại, vẫn có nhiều nhà khoa học tham gia các chương trình nghiên cứu chống lại loài người hoặc sử dụng con người vào các thí nghiệm đáng sợ.

Tags: , ,

Khi nào những người bán luận văn ở khu Bách Khoa mới thất nghiệp?

Khi nào những người bán luận văn ở khu Bách Khoa mới thất nghiệp?

Nhìn vào bối cảnh thực tại thì bức tranh về sáng tạo và nghiên cứu khoa học của nước ta có vẻ đa phần là gam màu tối. Trong khoảng vài chục năm nữa, bức tranh này rất có ít cơ hội để sáng lên – cho dù là chút ít.

Tags: ,