Vì sao không chịu sửa việc phiên âm phi lý trong sách giáo khoa?

Vì sao không chịu sửa việc phiên âm phi lý trong sách giáo khoa?

Không hiểu vì sao sau nhiều thập kỷ cả xã hội đổ tiền của cho con em học ngoại ngữ, học sinh thì được khuyến khích tìm kiếm tài liệu đọc thêm trên Internet, giờ đây các em vẫn phải vò đầu bứt trán trước những “Xôn-phê-ri-ô”, “A-pô-lô-ni-ut”, “Xít-tơn”, “Y-an-gun” hay “Phoi-ơ-bắc”.

Tags: ,