Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về giáo dục thuộc địa Đông Dương

Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về nền giáo dục Đông Dương thuộc địa

Tranh cãi về vai trò, đóng góp của chữ quốc ngữ cũng như “công” hay “tội” của linh mục Alexandre de Rhodes cho thấy rằng để nhìn nhận về những di sản của giáo dục dưới thời thuộc địa là không đơn giản.

Tags: , ,

Việt Nam 100 năm trước qua những bức ảnh lần đầu công bố

Việt Nam 100 năm trước qua loạt ảnh lần đầu công bố

Loạt ảnh trích từ sách “Ký ức Đông Dương: Việt Nam – Campuchia – Lào” do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) Pháp tại Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 120 thành lập viện này.

Tags: , , , , , , ,

Giai thoại về kỹ sư đầu tiên của Đông Dương khiến người Pháp kính nể

Giai thoại về kỹ sư đầu tiên của Đông Dương khiến người Pháp kính nể

Kỹ sư Lưu Văn Lang (1880-1969) là một bậc kỳ tài trong phát triển khoa học kỹ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, ông nổi danh với những phát minh độc đáo khiến kỹ sư Pháp phải nể phục.

Tags: , ,