Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: ‘Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc’

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: ‘Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc’

Có thể người ta còn tranh cãi về Lê Duẩn ở vài vấn đề, nhưng ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trước chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì ít người nghi ngờ…

Tags: , , , ,

Chính sách cân bằng nước lớn của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung

Chính sách cân bằng nước lớn của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung

Trong không gian chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Mỹ và “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, Việt Nam đều chiếm một vị trí quan trọng.

Tags: , , ,

Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại phong kiến

Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại phong kiến

Do thực tại địa lý, do hoàn cảnh nhân văn và lịch sử và do những quan niệm về chính trị, vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là một vấn đề vô cùng phức tạp và tế nhị.

Tags: , , , , ,