Chùm ảnh: Trống đồng Cảnh Thịnh – tiếng vọng từ triều đại Tây Sơn

Chùm ảnh: Trống đồng Cảnh Thịnh – tiếng vọng từ triều đại Tây Sơn

Được đúc năm 1800, trống đồng Cảnh Thịnh là một hiện vật lịch sử đặc biệt của triều đại Tây Sơn. Hiện vật phản ánh sự sáng tạo trong nghệ thuật trang trí cũng như nghề đúc đồng cổ truyền của dân tộc.

Tags: , , ,

Ba lần chọn đất lập đô của Hoàng đế Quang Trung

Ba lần chọn đất lập đô của Hoàng đế Quang Trung

Vua Quang Trung rất coi trọng việc chọn đất cát tường để lập kinh đô mới nên đã nhiều lần tha thiết nhờ đến cụ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp là danh sĩ giỏi về dịch lý phong thủy đương thời tìm kiếm thế đất tốt tại Nghệ An.

Tags: , ,

Vai trò của cướp biển trong cuộc chiến chống nhà Thanh của vua Quang Trung

Vai trò của cướp biển trong cuộc chiến chống nhà Thanh của vua Quang Trung

Về cuộc chiến với nhà Thanh của hoàng đế Quang Trung có một chi tiết trước đây chưa được đánh giá đúng mức: Đó là việc sử dụng cướp biển như một lực lượng chủ yếu trong quân đội Tây Sơn.

Tags: , ,