Chùm ảnh: Cận cảnh loạt cổ vật vô giá của triều đại Tây Sơn

Di sản văn hoá vật chất triều đại Tây Sơn tuy còn lại không nhiều nhưng đã được tập hợp, công bố ở nhiều nơi. Có những cổ vật Tây Sơn mang giá trị đặc biệt, được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam.

Tags: , ,

Những hình ảnh quặn lòng trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Những hình ảnh quặn lòng trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Nhiều hiện vật tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh sẽ khiến du khách không khỏi bàng hoàng khi hồi tưởng về những tội ác man rợ của đế quốc Mỹ và tay sai thời chiến tranh Việt Nam.

Tags: , , , , ,

Chùm ảnh: Dấu ấn tín ngưỡng phồn thực trên thạp đồng Đào Thịnh

Chùm ảnh: Dấu ấn tín ngưỡng phồn thực trên thạp đồng Đào Thịnh

Có thể nói rằng, không có một hiện vật nào của nền văn hóa Đông Sơn lại thể hiện hình ảnh người Việt cổ giao hoan chân thực và sinh động như thạp đồng Đào Thịnh.

Tags: , , , ,