Chùm ảnh: Những vật chứng cổ xưa nhất của thời đại Hùng Vương

Chùm ảnh: Những vật chứng cổ xưa nhất của thời đại Hùng Vương

Thời đại Hùng Vương có niên đại cách đây 4.000-2.000 năm, được chia thành các thời kỳ văn hóa: Phùng Nguyên, Ðồng Ðậu, Gò Mun và Ðông Sơn. Trong đó văn hóa Phùng Nguyên là giai đoạn xa xưa nhất.

Tags: , ,

Chùm ảnh: Kỳ thú ‘thế giới động vật’ trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn

Chùm ảnh: Các loài vật ‘Sách Đỏ’ xuất hiện trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn

Quá một nửa các loài vật được khắc hình trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn ngày nay là loài đã Tuyệt chủng, Nguy cấp, hoặc Sẽ nguy cấp… đối chiếu theo Sách Đỏ Việt Nam.

Tags: , , , ,

Chùm ảnh: Tem phiếu thời bao cấp – còn chút gì để nhớ

Chùm ảnh: Tem phiếu thời bao cấp – còn chút gì để nhớ

“Phiếu thực phẩm”, “Tem vải”, “Phiếu bồi dưỡng người đẻ”… là kỷ niệm khó quên về thời bao cấp, thời mà nhiều mặt hàng thiết yếu của cuộc sống được phân phối chứ khó có thể mua được bằng tiền.

Tags: ,