Tả Quân Lê Văn Duyệt – một nhân vật lịch sử có số phận kỳ lạ

Tả Quân Lê Văn Duyệt – một nhân vật lịch sử có số phận kỳ lạ

Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái nhìn cởi mở hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng, làu kinh sử của Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm, muốn mở mang đất Gia Định…

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Lăng Ông Bà Chiểu – khu lăng mộ cổ nguy nga nhất Sài Gòn

Chùm ảnh: Lăng Ông Bà Chiểu – khu lăng mộ cổ nguy nga nhất Sài Gòn

Không chỉ có quy mô lớn, các tác phẩm điêu khắc tinh tế khiến lăng Ông Bà Chiểu trở thành một công trình kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao của Sài Gòn.

Tags: , , , , , ,