Trần Thái Tông – người đặt nền móng cho Phật giáo bản sắc Đại Việt

Trần Thái Tông – người đặt nền móng cho Phật giáo bản sắc Đại Việt

Vua Trần Thái Tông là người khai sinh ra triều đại nhà Trần, đồng thời là một nhà Phật học uyên thâm đã đặt nền móng vững chắc để sau này Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Tags: , , , ,

Giai thoại về kỹ sư đầu tiên của Đông Dương khiến người Pháp kính nể

Giai thoại về kỹ sư đầu tiên của Đông Dương khiến người Pháp kính nể

Kỹ sư Lưu Văn Lang (1880-1969) là một bậc kỳ tài trong phát triển khoa học kỹ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, ông nổi danh với những phát minh độc đáo khiến kỹ sư Pháp phải nể phục.

Tags: , ,