Ly kỳ chuyện ‘Bao Công’ nước Việt phá án sư hổ mang giết người

Ly kỳ chuyện ‘Bao Công’ nước Việt phá án sư hổ mang giết người

Một trong những nhân vật nổi tiếng về tài xử án trong sử Việt là quan Thượng thư bộ Hình Nhữ Đình Hiền, ông làm quan trải 5 triều vua thời kỳ vua Lê – chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, danh tiếng lẫy lừng một thời.

Tags: , ,


Cha con Đặng Tất – Đặng Dung: Một tấm lòng trung liệt

Cha con Đặng Tất – Đặng Dung: Một tấm lòng trung liệt

Xưa nay người trung với vua, với triều đình không hiếm. Nhưng lịch sử rất hiếm có những gia đình mà cả cha và con cùng một chí hướng, một dạ trung kiên, trung thành và hy sinh như cha con Đặng Tất – Đặng Dung.

Tags: , ,

Lý Nhân Tông – vị vua mang đến điềm lành cho nước Việt

Lý Nhân Tông – vị vua mang đến điềm lành cho nước Việt

Lý Nhân Tông ở ngôi 55 năm, là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất sử Việt. Thời kỳ này cũng đánh dấu giai đoạn thịnh trị nhất trong lịch sử nhà Lý, và là một trong những giai đoạn văn minh bậc nhất trong sử Việt.

Tags: , , ,