‘Mệnh trời’ và thế giới quan của các nhà nho thời phong kiến Việt Nam

‘Mệnh trời’ và thế giới quan của các nhà nho thời phong kiến Việt Nam

Với nhiều nhà Nho Việt Nam thời phong kiến, con người không hoàn toàn bị chi phối, khuất phục bởi mệnh và mệnh trời; trái lại, con người có thể cải biến mệnh nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mình.

Tags: , ,


Những vụ hỏa hoạn ‘kinh thiên động địa’ trong lịch sử Việt Nam

Những vụ hỏa hoạn ‘kinh thiên động địa’ trong lịch sử Việt Nam

Xét theo câu: “Thủy, hỏa, đạo tặc”, có thể nói chỉ đứng sau lũ lụt, vấn đề hoả hoạn được xem như là một nguy cơ luôn rình rập đe dọa đến đời sống xã hội. Cùng điểm lại những vụ hỏa hoạn lớn trong sử Việt.

Tags: ,