Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hóa Việt

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hóa Việt

Một đặc điểm nổi bật của lịch sử Việt Nam mà các nhà sử học dễ nhận thấy là, trong tiến trình lịch sử, kể từ khi hình thành nhà nước đầu tiên, dân tộc ta đã phải chống ngoại xâm rất nhiều lần.

Tags: , ,

Từ Hà Nội đến Sài Gòn – tóm lược một quá trình vận động của lịch sử dân tộc

Từ Hà Nội đến Sài Gòn – tóm lược một quá trình vận động của lịch sử dân tộc

Lịch sử Việt Nam như một quá trình dịch chuyển, định dạng và hình thành các trung tâm chính trị, mà ở đây chúng ta nghĩ tới trục nối dài từ Thăng Long nghìn năm đến đô thị trẻ Sài Gòn.

Tags: , , ,