Những chiến thắng lịch sử vào mùa xuân của dân tộc Việt Nam

Cứ mỗi dịp chào đón xuân về, cả dân tộc ôn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với biết bao chiến công chói lọi giành được vào mùa xuân.

Tags: , , , , , , , ,