Chùm ảnh: Đồ vật độc đáo làm từ vỏ bom đạn, xác máy bay… thời bao cấp

Chùm ảnh: Đồ vật độc đáo làm từ vỏ bom đạn, xác máy bay… thời bao cấp

Trong kháng chiến chống Mỹ và thời bao cấp, người Việt đã biến những thứ như vỏ đạn bom, mảnh xác máy bay… thành nhiều đồ vật hữu ích. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo của dân ta trong hoàn cảnh khó khăn.

Tags: , , , ,