Chùm ảnh: Biệt thự kiểu Tây Ban Nha vua Bảo Đại tặng nhân tình ở Đà Lạt

Chùm ảnh: Biệt thự kiểu Tây Ban Nha Bảo Đại tặng nhân tình ở Đà Lạt

Vào năm 1950, Quốc trưởng Bảo Đại đã mua lại biệt thự này từ một công chức Pháp để tặng cho bà Lê Thị Phi Ánh – một người vợ không chính thức. Từ đó biệt thự có tên là Phi Ánh.

Tags: , , ,

Xứ Đông Dương năm 1944 qua sách ảnh của Mỹ

Xứ Đông Dương năm 1944 qua sách ảnh của Mỹ

Loạt ảnh quý về xứ Đông Dương được đăng tải trong ấn phẩm “Cư dân Đông Dương thuộc Pháp” do Viện Smithsonian (Mỹ) xuất bản năm 1944.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,