Chùm ảnh: Đám cưới vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng hậu

Chùm ảnh: Đám cưới vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng hậu

Ngày 20/3/1934, Bảo Đại làm đám cưới với Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan và tấn phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu. Ông là nhà vua đầu tiên thực hiện bỏ chế độ cung tần, thứ phi.

Tags: , , , ,

Chùm ảnh: Biệt thự kiểu Tây Ban Nha vua Bảo Đại tặng nhân tình ở Đà Lạt

Chùm ảnh: Biệt thự kiểu Tây Ban Nha Bảo Đại tặng nhân tình ở Đà Lạt

Vào năm 1950, Quốc trưởng Bảo Đại đã mua lại biệt thự này từ một công chức Pháp để tặng cho bà Lê Thị Phi Ánh – một người vợ không chính thức. Từ đó biệt thự có tên là Phi Ánh.

Tags: , , ,