Đô thị và biến đổi khí hậu: Những dịch chuyển trong tương lai gần

Đô thị và biến đổi khí hậu: Những dịch chuyển trong tương lai gần

Thảm họa đô thị là nguy cơ đối với các thành phố trong biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu là yếu tố đe dọa chính đối với hạ tầng đô thị và chất lượng cuộc sống.

Tags: , ,


Bàn về khái niệm phát triển bền vững

Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn rất quen thuộc đối với các học giả; đồng thời, là chủ đề thời sự được bàn thảo nhiều trên các diễn đàn quốc gia và quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội.

Tags:

Bàn về mối quan hệ kinh tế – môi trường trong xã hội đương đại

Quan hệ kinh tế – môi trường là mối quan hệ giữa con người, xã hội với giới tự nhiên trong quá trình hoạt động kinh tế suốt chiều dài lịch sử. Mối quan hệ này đã biến đổi nhanh từ khi loài người hình thành nền kinh tế thị trường hiện đại từ thế kỷ 18.

Tags: