Câu chuyện phát triển bền vững từ một cây thốt nốt

Câu chuyện phát triển bền vững từ một cây thốt nốt

Chúng ta, hôm nay, không chỉ nhận của những bậc tiền hiền hoa lành trái ngọt này mà còn đó là cả một mối ân tình, sâu nặng. Nhưng cũng đáng tiếc thay, chúng ta, bậc hậu bối hôm nay không đối xử với con cháu mai sau như cách mà mình đã từng được nhận.

Tags: