Điểm qua một số đô thị sinh thái trên thế giới

Điểm qua một số đô thị sinh thái nổi tiếng trên thế giới

Đô thị sinh thái là thành phố tập trung vào nâng cao sức khỏe của người dân và xã hội thông qua quy hoạch và quản lý đô thị, khai thác lợi ích của các hệ sinh thái, bảo vệ và duy trì những tài sản này cho các thế hệ tương lai.

Tags: ,

Ưu điểm và nhược điểm của các dạng năng lượng tái tạo phố biển

Ưu điểm và nhược điểm của các dạng năng lượng tái tạo phổ biến

Khi các nguồn năng lượng truyền thống đang ngày một cạn kiệt, giải pháp thay thế là sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Vậy năng lượng tái tạo là gì? và việc triển khai thực hiện sẽ có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

Tags: ,

Những bài học kinh nghiệm từ lịch sử trị thủy của Hà Lan

Những bài học kinh nghiệm từ lịch sử trị thủy của Hà Lan

Lịch sử Hà Lan gắn với sự phát triển của chiến lược phòng hộ nước và lấn biển. Đó là lịch sử của quá trình thích ứng với những điều kiện luôn biến đổi, lịch sử của những sáng tạo và đổi mới, thử nghiệm và cải tiến.

Tags: ,