Phát triển bền vững nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

Từ giữa thập niên 80 đến nay, “phát triển bền vững” (Sustainable development) đã trở thành một ý niệm thời thượng. Nó là khẩu hiệu của hàng trăm tổ chức quốc tế và là một tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược phát triển của hầu hết mọi nước.

Tags: