Trở về với tự nhiên – một phản ứng của nền văn minh

Trở về với tự nhiên – một phản ứng của nền văn minh

Con người đã quá say sưa với những khiếm khuyết của mình trong nhận thức, trong hành vi ứng xử với tự nhiên và chỉ đến khi phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình, loài người mới bừng tỉnh trước uy lực của tự nhiên…

Tags: ,

Những điều cần biết về khái niệm Dấu chân sinh thái

Những điều cần biết về khái niệm Dấu chân sinh thái

“Dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải”.

Tags: ,

Tri thức dân gian của người dân tộc Thái trong việc bảo vệ tài nguyên nước

Tri thức dân gian của người dân tộc Thái trong việc bảo vệ tài nguyên nước

Tri thức dân gian của người Thái trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước chẳng những là nguồn tư liệu gốc để nghiên cứu xã hội truyền thống tộc người mà còn thể hiện cách ứng xử xã hội và quản lý cộng đồng của họ.

Tags: , ,


Quan điểm Phật giáo về vấn đề khủng hoảng môi sinh

Quan điểm Phật giáo về vấn đề khủng hoảng môi sinh

Các nền triết lý và tôn giáo Á Đông có thể cung cấp cho xã hội phương Tây hiện thời một nguồn tư liệu phong phú có thể ủng hộ việc cùng chung tồn tại một cách hài hòa và hoà bình an lạc giữa nhân loại và thế giới tự nhiên.

Tags: ,

Việt Nam có tránh được lời nguyền tài nguyên?

Việt Nam có tránh được lời nguyền tài nguyên?

Lời nguyền tài nguyên là cách nói chua chát nhằm vào những quốc gia sa đà vào đào bới của cải dưới lòng đất hòng tạo ra bước đột phá về kinh tế. Nó đã trở thành đề tài được giới học giả thảo luận sôi nổi trong nhiều thập kỷ gần đây.

Tags: ,