Trái đất bao giờ sạch sẽ đến thế này chưa?

Trái đất đã bao giờ sạch sẽ đến thế này chưa?

Dịch bệnh khốc liệt lại chính là cơ hội để trái đất nghỉ ngơi, và giúp con người lấy lại khả năng nghĩ ngợi. Liệu thứ virus chết chóc ấy có lặp lại được lịch sử hơn 700 năm trước, là cú huých giúp mở ra một thời đại ấm áp và nhân văn hơn?

Tags: ,


COVID-19: Sự sụp đổ của ảo tưởng ‘con người cai trị thiên nhiên’

COVID-19: Sự sụp đổ của ảo tưởng ‘con người cai trị thiên nhiên’

Khi loài người vẫn mải mê chạy theo quyền lực bất chấp lợi ích của các loài khác, liệu thiên nhiên có tiếp tục khuất phục và im lặng mãi không? Liệu có còn virus khác hay một “sứ giả” nào khác xuất hiện?

Tags: , ,