Vai trò của triết học với công cuộc hiện đại hoá

Vai trò của triết học với công cuộc hiện đại hoá

Hiện đại hoá và sự hình thành thời hiện đại khởi đầu ở phương Tây, rồi dần dần lan toả khắp thế giới. Là một bộ phận cơ bản của tiến trình ấy, triết học Tây phương nghiễm nhiên có vai trò đặc biệt cần khảo sát.

Tags: , ,

Ba thay đổi lớn của trật tự quốc tế dưới góc nhìn học giả Trung Quốc

Ba thay đổi lớn của trật tự quốc tế dưới góc nhìn học giả Trung Quốc

Khi phương Tây đang còn mạnh, trật tự quốc tế thời hậu chiến sẽ được nhìn nhận theo quan điểm của các nước phương Tây. Những năm gần đây, cái nhìn phương Tây về trật tự quốc tế đã gặp nhiều thách thức.

Tags: ,

Không thể lấy chuẩn Âu – Mỹ để áp đặt lên vẻ đẹp Việt

Không thể lấy chuẩn Âu – Mỹ để áp đặt lên vẻ đẹp Việt

Sự mù quáng của các giám khảo những cuộc thi hoa hậu lớn bé đang tạo ra một vẻ đẹp giả tạo, một biểu tượng giả về vẻ đẹp Việt. Họ đang áp đặt những tiêu chuẩn vẻ đẹp Âu – Mỹ vào người Việt.

Tags: , , ,