Quan niệm của Antonio Gramsci về bá quyền và đại chúng trong văn hóa, văn học

Quan niệm của Antonio Gramsci về bá quyền và đại chúng trong văn hóa, văn học

Theo Gramsci, bá quyền là sự kiến tạo, khuôn định, duy trì và phổ biến quan niệm về thế giới của nhóm xã hội. Bá quyền đặt định khuôn khổ văn hóa nghệ thuật từ thế giới quan của giai cấp dẫn dắt xã hội…

Tags: ,

Tìm hiểu hiệu ứng Kuleshov – công cụ mạnh mẽ nhất của kỹ thuật dựng phim

Tìm hiểu hiệu ứng Kuleshov – công cụ mạnh mẽ nhất của kỹ thuật dựng phim

Hiệu ứng Kuleshov ảnh hưởng đến mọi bộ phim và mọi nhà làm phim. Hiểu nó có thể mang lại cái nhìn sâu sắc cho “ma thuật điện ảnh”, và tạo ra những tình huống ý nghĩa mà bạn muốn thể hiện trong dự án của mình.

Tags: ,

Tìm hiểu trường phái điện ảnh Montage Xô-viết qua hai tác phẩm kinh điển

Trường phái điện ảnh Montage Xô-viết qua hai tác phẩm kinh điển

Sự ra đời của trường phái Montage Xô-viết không chỉ gắn với câu hỏi nổi lên từ bối cảnh văn hóa – xã hội thời đó ở nước Nga, mà còn bắt rễ vào câu hỏi “Nghệ thuật điện ảnh là gì?”.

Tags: , , , ,