Bàn về cái riêng và cái chung trong nghệ thuật

Bàn về cái riêng và cái chung trong nghệ thuật

Nghệ thuật muôn thuở là vấn đề của cá nhân. Xuất phát từ trải nghiệm, từ câu chuyện, từ cảm xúc của chính mình để làm ra tác phẩm. Chỉ có con đường duy nhất đó thì chuyện của mình mới đến được với những người khác, đụng chạm được vào người khác.

Tags:


Bàn về quy hoạch phát triển hạ tầng cho nghệ thuật ở Việt Nam

Bàn về quy hoạch phát triển hạ tầng cho nghệ thuật ở Việt Nam

Việc quy hoạch thẩm mỹ hay thiết kế một “thời kỳ phục hưng”, một “thế hệ vàng”… là không tưởng và phản nghệ thuật. Nhưng quy hoạch phát triển hạ tầng cho một đời sống nghệ thuật của người dân, cho tự do sáng tạo của nghệ sĩ lại là tối quan trọng,

Tags:

Bàn về tư duy sáng tạo nghệ thuật và thị trường nghệ thuật đương đại

Bàn về tư duy sáng tạo nghệ thuật và thị trường nghệ thuật đương đại

Nói theo tư duy kinh tế thì con người cần mua tác phẩm mỹ thuật để thỏa mãn tối ưu cho nhu cầu tinh thần chứ không phải vật chất. Như vậy là xã hội cần đội ngũ nghệ sĩ có khả năng sáng tác những tác phẩm mỹ thuật cung cấp cho thị trường nghệ thuật.

Tags: