Người hiểu luật nhân quả sẽ không cầu trời khấn Phật khi gặp nghịch cảnh

Người hiểu luật nhân quả sẽ không cầu trời khấn Phật khi gặp nghịch cảnh

Cầu nguyện hay van xin chỉ giúp con người cảm thấy được bình an trong nhất thời đau khổ mà thôi, chứ không giúp con người thực sự giảm bớt hay thoát ly được phiền não và khổ đau…

Tags: , ,

Triết lý thiền trong bài kệ ‘Vô thường thị thường’ của Thiền sư Minh Chính

Triết lý thiền trong bài kệ ‘Vô thường thị thường’ của Thiền sư Minh Chính

Bài thơ nhắn nhủ rằng, phú quý công danh chỉ là mộng ảo, là chiêm bao, điều quan trọng là phải khám phá ra chính mình, tìm thấy và nhận ra cái không đến không đi, không được, không mất…

Tags: , , ,

Điều ít người biết về góc khuất của Phật giáo thời Lý

Điều ít người biết về thời ‘mạt pháp’ của Phật giáo cuối thời Lý

Năm 1198, Đàm Dĩ Mông nói với vua: “Ngày nay tăng đồ so với dịch phu chiếm một nửa. Chúng tự kết bạn bè, lập bậy thầy trò, tụ nhóm đàn lũ làm nhiều việc ô uế. Ngày ẩn tối ra, giống như cáo chuột…”.

Tags: , , ,