Nhân tài Phật giáo và vai trò kiến thiết, tạo lập vương triều Nhà Lý

Nhân tài Phật giáo và vai trò kiến thiết, tạo lập vương triều Nhà Lý

Sự ổn định, vững bền của vương triều Lý có dấu ấn và sự đóng góp tích cực của Phật giáo, mà cụ thể ở đây là những nhân tài Phật giáo đã đi vào lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tags: ,

Thân xác hoại diệt và quan niệm về hỏa táng trong Phật giáo

Thân xác hoại diệt và quan niệm về hỏa táng trong Phật giáo

Thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió, khi đã trút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai. Việc thiêu xác chết không ảnh hưởng gì đến hiện tại cũng như kiếp lai sinh.

Tags: , ,


Triết lý thiền phía sau hình tượng Bộ khỉ tam không

Triết lý thiền phía sau hình tượng Bộ khỉ tam không

Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói. Khi tâm ở trạng thái tịnh, không bị quấy rầy bởi những điều xấu thì từ tâm mới phát sinh những điều thiện.

Tags: , , ,