Hoàng Sa – Trường Sa với văn hóa tâm linh dân tộc Việt

Hoàng Sa – Trường Sa với văn hóa tâm linh dân tộc Việt

Dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước đã sớm nhận ra một sự thật rằng “văn hoá còn dân tộc còn”, từ đó chủ quyền lãnh thổ cùng với độc lập dân tộc cũng sẽ mãi mãi vững bền.

Tags: , , ,

Đạo lý Việt Nam – suối nguồn chảy từ ngàn lăm lịch sử

Đạo lý Việt Nam – suối nguồn chảy từ ngàn năm lịch sử

Tôi mơ hồ hiểu về đạo lý ở đời. Rằng, nó không đòi phải người ta thuộc làu làu các điều giáo lý hay chú mục trích lục từ chương, mà vẫn tự thấy được lối đi cho mình, giải thoát mọi ràng trói và tìm thấy tự do cho bản thân, vì sự yên hàn của xã tắc.

Tags: ,

Sử ca – một dòng chảy cuồn cuộn trong dòng sông nhạc Việt

Sử ca – một dòng chảy cuồn cuộn trong dòng sông nhạc Việt

Những sự kiện lịch sử đang diễn ra, những sự kiện lịch sử của tương lai sẽ được các nhạc sĩ trẻ viết ra bằng ngôn ngữ mới của thời đại hôm nay, để đóng góp vào kho tàng sử ca đặc biệt phong phú của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Tags: ,