Vải tơ chuối – đỉnh cao kĩ thuật dệt vải được lưu truyền sử sách của người Việt

Vải tơ chuối – đỉnh cao kĩ thuật dệt vải được lưu truyền sử sách của người Việt

Trải qua hàng nghìn năm phát triển, cư dân người Việt đã đưa kĩ thuật dệt lên một tầm cao mới, sánh ngang với các mặt hàng vải, lụa của Trung Quốc. Cùng với vải tơ tằm, vải đay, vải gai, vải bông…thì vải tơ chuối là đỉnh cao trong các loại vải của cư dân Việt.

Tags: ,


Một nền văn hóa nghèo nàn sẽ dẫn đến một nền kinh tế trì trệ

Một nền văn hóa nghèo nàn sẽ dẫn đến một nền kinh tế trì trệ

Sẽ quá muộn nếu xã hội cứ vướng mãi vào vòng luẩn quẩn của sự chia rẽ vì các hủ tục. Gieo hành vi đẹp sẽ gặt hái tương lai tốt. Vì vậy cần xóa bỏ các hủ tục và những thực hành văn hóa không phù hợp.

Tags: , ,