Nghĩ về độc lập và chủ quyền nhân ngày thống nhất đất nước

Nghĩ về độc lập và chủ quyền nhân ngày thống nhất đất nước

Việt Nam không trung lập, Việt Nam độc lập. Độc lập hoàn toàn khác với trung lập. Chúng ta độc lập trên cơ sở đạo lý, luật pháp quốc tế và lợi ích của Việt Nam. Hôm nay, anh làm đúng thì tôi làm bạn, đồng hành…

Tags: , , ,

Về lá phiếu chống của Việt Nam ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 7/4/2022

Phía sau lá phiếu chống của Việt Nam ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 7/4/2022

Đó là cuộc bỏ phiếu chứa đầy dã tâm của những kẻ đạo đức giả có bàn tay tanh tưởi mùi máu. Bọn chúng không có tư cách gì để đi rao giảng về nhân quyền, dân chủ cho các quốc gia khác.

Tags: , ,

Nếu biết học Phần Lan, Ukraina đã không phải trả giá đau đớn đến vậy

Nếu biết học theo Phần Lan, Ukraina đã không phải trả giá đau đớn đến vậy

Sống bên cạnh thằng hàng xóm đầu gấu xăm trổ đầy mình thì phải biết cư xử khéo léo, chứ cứ chửi cha chửi mẹ nó rồi lại còn dọa gọi hội về quây thì đừng trách đời phũ phàng…

Tags: , , ,

Gửi bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Ukraina tại Việt Nam

Gửi bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Ukraina tại Việt Nam

Năm 1979, chúng tôi không lên đài than rằng mình bị bỏ rơi. Chúng tôi không xin xóa nợ, không xin gia nhập NATO hay EU để họ bảo vệ mình. Chúng tôi đã chiến đấu để buộc quân Trung Quốc phải tự rút lui…

Tags: , , ,