Quan hệ nước nhỏ – nước lớn trong thế giới hiện nay

Quan hệ nước nhỏ – nước lớn trong thế giới hiện nay

Ngày nay, quan hệ nước lớn – nước nhỏ đã khác trước về tính chất, điều kiện và bối cảnh quy định. Do vị trí địa chính trị của mình mà Việt Nam luôn luôn phải đối mặt với việc xử lý mối quan hệ với các nước lớn.

Tags: ,

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ…

Tags: , , ,