Hợp tác nhóm: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý với đối ngoại Việt Nam

Hợp tác nhóm: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý với đối ngoại Việt Nam

Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn tăng, hợp tác đa phương toàn cầu gặp thách thức, các nước nhỏ, tầm trung, phải linh hoạt mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực phát triển.

Tags: ,