Chính sách đối ngoại của Ấn Độ hiện nay và tác động đến an ninh chính trị Việt Nam

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ và tác động đến an ninh chính trị Việt Nam

Từ khi Thủ tướng N. Modi lên cầm quyền, chính sách đối ngoại của Ấn Độ có sự điều chỉnh từ chú trọng lĩnh vực chính trị sang lĩnh vực kinh tế; ưu tiên, tăng cường thúc đẩy quan hệ rộng rãi với phương Tây.

Tags: , ,