Toàn văn tuyên bố của Việt Nam tại Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine

Toàn văn tuyên bố của Việt Nam tại Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraina

Từ ngày 28/2-2/3/2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 để thảo luận về tình hình Ukraine. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã có bài phát biểu tại cuộc họp.

Tags: , ,

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và những thăng trầm ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và những thăng trầm ngoại giao Việt Nam

Giai đoạn ông Nguyễn Cơ Thạch làm Bộ trưởng là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta thời hiện đại. Khi đó Việt Nam phải chống chọi với Trung Quốc, chịu cấm vận của Mỹ và bị quốc tế cô lập.

Tags: ,

Quan hệ nước nhỏ – nước lớn trong thế giới hiện nay

Quan hệ nước nhỏ – nước lớn trong thế giới hiện nay

Ngày nay, quan hệ nước lớn – nước nhỏ đã khác trước về tính chất, điều kiện và bối cảnh quy định. Do vị trí địa chính trị của mình mà Việt Nam luôn luôn phải đối mặt với việc xử lý mối quan hệ với các nước lớn.

Tags: ,

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ…

Tags: , , ,