‘Cân bằng quyền lực’ – thuật ngữ xương sống trong quan hệ quốc tế

‘Cân bằng quyền lực’ – thuật ngữ xương sống trong quan hệ quốc tế

Thuật ngữ “Cân bằng quyền lực” có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập những trật tự thế giới mới.

Tags: ,

Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển

Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển

Những kết quả tích cực có thể có của phương thức cai trị độc tài, trên thực tế, đều phải trả bằng những cái giá đắt nhất về phương diện xã hội, và thường không tránh khỏi để lại hệ lụy đớn đau cho nhiều thế hệ.

Tags: ,