Hòa ước Westphalia 1648 và tầm ảnh hưởng với nền chính trị quốc tế hiện đại

Hòa ước Westphalia 1648 và tầm ảnh hưởng với nền chính trị quốc tế hiện đại

Bằng cách phá hủy quan niệm về chủ nghĩa toàn cầu tôn giáo, “trật tự Westphalia” thúc đẩy những quan điểm về độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia, đưa cân bằng quyền lực trở thành khái niệm chính trong chỉ đạo và công thức của chính sách đối ngoại.

Tags: ,

Mối quan hệ giữa địa chính trị và địa kinh tế: Lý luận và thực tiễn

Mối quan hệ giữa địa chính trị và địa kinh tế: Lý luận và thực tiễn

Nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa địa kinh tế và địa chính trị là co sở để hoạch định và thực thi chiến lược phát triển quốc gia, nhất là chiến lược đối ngoại và hội nhập quốc tế là chìa khóa quan trọng để đưa đất nước đi tới sự ổn định và thịnh vượng.

Tags:

‘Quốc gia thất bại’ là một quốc gia như thế nào?

‘Quốc gia thất bại’ là một quốc gia như thế nào?

Một quốc gia thất bại (Failed states) là một quốc gia không thể thực hiện được hai chức năng cơ bản của một quốc gia – dân tộc trong hệ thống thế giới hiện đại. Trong những thập kỷ qua thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp các quốc gia thất bại.

Tags: