Noam Chomsky: Ai cai trị thế giới này?

Noam Chomsky: Ai cai trị thế giới này?

Phần lớn dân số, ở cuối thang đo thu nhập/tài sản, trên thực tế bị loại bỏ khỏi hệ thống chính trị, ý kiến và thái độ của họ bị những người đại diện chính thức của họ bỏ qua, trong khi một nhóm nhỏ ở đầu lại có ảnh hưởng áp đảo…

Tags: , , , , ,

Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô: Khi các nguyên tắc dân chủ bị ném vào sọt rác

Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô: Khi các nguyên tắc dân chủ bị ném vào sọt rác

Sự độc đoán, mất dân chủ xuất hiện từ thời Stalin và được duy trì trong thời Khrushchev, Brezhnev. Thời Gorbachev, “dân chủ” là tự do chửi rủa CNXH và ca ngợi phương Tây, bóp nghẹt mọi ý kiến trái chiều…

Tags: , , ,