Chiến tranh Việt Nam trong văn học Mỹ – từ sự thật đến tác phẩm

Chiến tranh Việt Nam trong văn học Mỹ – từ sự thật đến tác phẩm

Văn học viết về chiến tranh Việt Nam chính là nói về “Người Mỹ tìm ra chính bản thân mình”, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh “người Mỹ phải sống như thế nào và đừng để xảy ra một cuộc chiến tranh nào giống như ở Việt Nam nữa”.

Tags: , ,

Thấy gì từ việc nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ?

Thấy gì từ việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao?

Việc nâng cấp mối quan hệ với Mỹ đem lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển về công nghệ cho Việt Nam nhưng cũng tồn tại không ít thách thức đối với Hà Nội trong việc cân bằng mối quan hệ với các nước lớn.

Tags: , , ,