Liệu cạnh tranh Mỹ – Trung có dẫn đến những cuộc chiến tranh ủy nhiệm?

Liệu cạnh tranh Mỹ – Trung có dẫn đến những cuộc chiến tranh ủy nhiệm?

Khi cạnh tranh Mỹ – Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp châu Á. Trường hợp Bangladesh và Hàn Quốc gần đây có thể minh họa cho nguy cơ này.

Tags: , , ,

Cạnh tranh Mỹ – Trung: Cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới?

Cạnh tranh Mỹ – Trung: Cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới?

Ba thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ phải đối mặt với Trung Quốc, một đối thủ rất lớn và khao khát trở thành số một. Quan hệ kinh doanh và lợi nhuận, những cái trước đây giúp củng cố mối quan hệ, đã trở thành cái để cạnh tranh.

Tags: , ,

Về nỗi lo bị Trung Quốc vượt mặt của người Mỹ

Về nỗi lo bị Trung Quốc vượt mặt của người Mỹ

30 năm trước, cả Mỹ lẫn giới quan sát quốc tế đều ám ảnh về khả năng Nhật Bản “nhảy cóc” vượt qua Mỹ. Ngày nay, nỗi sợ đó đang lặp lại với sự tương đồng kỳ lạ, dù rằng Trung Quốc khác biệt nhiều với Nhật Bản.

Tags: , , ,