Hợp tác nhóm: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý với đối ngoại Việt Nam

Hợp tác nhóm: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý với đối ngoại Việt Nam

Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn tăng, hợp tác đa phương toàn cầu gặp thách thức, các nước nhỏ, tầm trung, phải linh hoạt mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực phát triển.

Tags: ,

Ba thay đổi lớn của trật tự quốc tế dưới góc nhìn học giả Trung Quốc

Ba thay đổi lớn của trật tự quốc tế dưới góc nhìn học giả Trung Quốc

Khi phương Tây đang còn mạnh, trật tự quốc tế thời hậu chiến sẽ được nhìn nhận theo quan điểm của các nước phương Tây. Những năm gần đây, cái nhìn phương Tây về trật tự quốc tế đã gặp nhiều thách thức.

Tags: ,

Hội nghị Bretton Woods 1944 và sự định hình trật tự kinh tế thế giới sau Thế chiến II

Hội nghị Bretton Woods 1944 và sự định hình trật tự kinh tế thế giới sau Thế chiến II

Hệ thống Bretton Woods nổi lên từ cuộc họp này đã chứng kiến sự hình thành của hai thể chế toàn cầu vẫn đang đóng vai trò quan trọng cho đến ngày nay: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Tags: , ,