Chơi xổ số và các trò chơi may rủi dưới góc nhìn kinh tế – xã hội

Chơi xổ số và các trò chơi may rủi dưới góc nhìn kinh tế – xã hội

Báo chí gần đây rầm rộ đăng tin các người trúng số với các món tiền lên đến hàng chục hay tròm trèm hàng trăm tỉ đồng. Trong một xã hội mà đại đa số dân còn nghèo, các chuyện như thế quả là “kỳ diệu”…

Tags: ,

Một góc nhìn về giá trị ảo và sự nguy hiểm của Bitcoin

Một góc nhìn về giá trị ảo và sự nguy hiểm của Bitcoin

Bitcoin chỉ là mặt hàng đầu cơ và không có lợi ích gì cho xã hội, thậm chí còn có hại. Để có Bitcoin, thế giới phải tốn năng lượng (điện), vật chất (vi xử lý)… chỉ để tạo ra những con số nhằm để đầu cơ tăng giảm giá, móc túi nhau.

Tags: ,

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán phản ánh động thái của nền kinh tế. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng; và ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

Tags: , ,