Một góc nhìn về giá trị ảo và sự nguy hiểm của Bitcoin

Một góc nhìn về giá trị ảo và sự nguy hiểm của Bitcoin

Bitcoin chỉ là mặt hàng đầu cơ và không có lợi ích gì cho xã hội, thậm chí còn có hại. Để có Bitcoin, thế giới phải tốn năng lượng (điện), vật chất (vi xử lý)… chỉ để tạo ra những con số nhằm để đầu cơ tăng giảm giá, móc túi nhau.

Tags: ,

Xung đột Nga – Ukraina và bước ngoặt của trật tự kinh tế thế giới

Xung đột Nga – Ukraina và bước ngoặt của trật tự kinh tế thế giới

Đó là cuộc đối đầu trực diện giữa quyền bá chủ USD và quyền bá chủ hàng hóa. Kết quả của cuộc đối đầu này sẽ là một phép tính cho quá trình phi toàn cầu hóa trên phạm vi toàn thế giới.

Tags: , , ,

Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Một nhà báo, có nghề tay trái là đầu tư cổ phiếu, khoe với tôi anh vừa “trúng quả đậm”. Nhờ nguồn tin nội bộ, anh nhanh tay mua cổ phiếu một doanh nghiệp, rồi viết bài đăng báo về chính doanh nghiệp đó.

Tags: , , ,

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán phản ánh động thái của nền kinh tế. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng; và ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

Tags: , ,