Trung Quốc và chủ nghĩa tư bản bụi tre

Trung Quốc và chủ nghĩa tư bản bụi tre

Nếu như nước Đức có các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo nên xương sống của nền kinh tế thì Trung Quốc có vô số doanh nghiệp (rất) tư nhân và mạnh mẽ: một bụi tre tư bản chủ nghĩa rậm rạp phát triển rất nhanh.

Tags: , , , ,

Chính sách kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XX và tác động đối với Đông Nam Á

Chính sách kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XX và tác động đối với Đông Nam Á

Ngoài vấn đề nhân sự, Đại hội XX còn đưa ra những chỉ dấu cần thiết về chính sách kinh tế mà quốc gia tỉ dân thực hiện trong thời gian tới.

Tags: , , , ,